میگیم آقا من فدات بشم..

میریم مراسم توی زیارت میگیم پدرومادرم فدات آقا..

میگیم من عاشق حضرت فاطمه ام!

 من عاشق خدام!!

مگه میشه عاشق کسی بود..به خواسته هاش پشت کرد؟!

بگه فلانی اینکارو بکن نکنی دلم میشکنه..بگی:عاشقتما ولی نوچ!شرمنده دوست ندارم دلم نمیخواد حسش نیست!

میگی؟

نمیگی!پس نگو حضرت فاطمه قربونت برم ما انقدر سستیم که توی ساده ترین واجباتمون درجا میزنیم!

کدوم عشق؟کدوم معرفت!

بازمیگی امام زمان جونم فدات؟؟

ماحتی حاضر نیست از یک وجب ازخودمون خوابمون آبرومون حتی لذت نگاه کردن یه عکس بگذریم!

عشق؟

تف براین عشق..:)

نوشتم قبلا زمانی میاد که ما درعین حالی که برزبان ودلمون حب امام زمان جاریه..

زمانش که برسه شمشیر میکشیم روشون..

لعنت بفرستیم زیارت عاشورا باشه..

ولی حواسمون نیست..

گاهی داریم به خودمون لعنت میفرستیم..

هیییی