من به غمگین ترین حالت ممکن..

شادم..

تو به آشوبِ دلم

ثانیه ای..

فکر نکن!

 

+گاهی پیش میاد.هییی