دلم گرفته ...

آنقدر که از همین صبح زود

آفتاب غروب کرده ...!

 

من از این شهر فقط خاطره ی بد دارم

باز واجب شده بر حال خودم گریه کنم


+یکی از الطاف خدا به خواننده های وبلاگم اینه..من شبا اغلب به نت دسترسی ندارم:)