کاش 

یکبار هم ما شکوفه می‌دادیم...

ما که این همه هرس شده ایم!


+عادت کردم..