باز به خوابم اومدی!

یعنی انقدرکه رویاهای من درباره تو صادق درباره هیچکس تا الان نبوده.

هربار که به خوابم میای مطمینم باز یه کاری کردی و وقت جنگ اعصاب برای منه!

حالا یا خودم میفهمم بعدش,یا کل شهرخبردارشدن و به گوشم میرسه,یا باز پدرو خاله ها و مادرو خواهرت میفرستی جلو..

دارم فکر میکنم الان اصلا وقتش نیست,تو این موقعیت واقعا حوصله کارای تو رو ندارم..یعنی کشش ندارم!

یعنی انگار همتون خودخواه آفریدن!

با این حال گاهی دلم خیلی کباب میشه واست..ودعامیکنم آدم شی ولی نمیشی نمیشی اه:|+به سرم زد شهرزادگرفتم..از دیشب با خانواده۱۲قسمتشو دیدیم!قشنگ میخش شدیم..

وقتی خوب نگاه میکنی میبینی شخصیتای روی اعصاب این فیلم اغلب آدماین که درحقشون ظلم شده این که عقده های زیادی دارن..

شبیه یه اتش فشان پر دردن!همینه که تا یه فرصت دستشون میاد خاکسترشون همه جارو میپوشونه..مثل خواهر شهرزاد..

انقدر از درون سوخته ساکت بوده که الان انقدر تلخ!وشده شخصیت نفرت انگیز!!بیشتر از نفرت دلم براش میسوزه..ولی با این حال اگه خواهر من بود این چهار تا استخون تو دهنش خرد میکردم:/