مردم ازخواب پامیشن..میگن:سلام خورشیید..

بعدمیرن توی گروه مینویسن صبح تابستونیتون بخیر..

من ولی با معده درد پا میشم:سلام درد بی درمون!سلام:/+دیروز تو اینستا یه پست دیدم نوشته بود:یه روزخوب در...

موندم چرا این یه روز خوب و صبح و ظهر و شب بهارتابستونیتون بخیر خز نمیشه جمع شه؟