داشتم پیش خودم میگفتم کنار یه دختر همسن خودم بشینم که بعدا هم اتاقم شه!

جونم براتون بگه!

الان کنار یه پیرزن نشستم:|

روشو کرده بهم همشم زیرچشمی داره نگام میکنه:|


:|


ریز مکالماتمو با ننه میزارم براتون:))

ننه:چندتا بچه اید؟

من:یه داداش دارم

ننه:فقط دوتا؟زن داره؟

من:نه

ننه:نومزد نداری؟؟

من:ننه من معدم اذیته چیزی نمیخورم..تخمه میشکنی بدم بهت؟

ننه:اره ننه مرسی..

 ...

ننه با صدای ملچ ملوچ:|

:دانشجویی؟

+بله!

_ازاد یا ملی؟

+ملی

_هان ننه این دختر منم رفسنجان ملیه..پسرمم نیست ولی اونم ملیه

من:بعلهههه:|

...

ننه:نون بربری دیگه برا معده خوبه بخور جون مادرت بخور

:))