به قول امیر عباس گلاب..

از این سرنوشتی که بهش دچارم..

مگه بدترم بود...یه مشت خواب بد شد همه رویاهایی که توی سرم بود..


+عنوان اسم اهنگی از مهدی یراحی..