_من عاشقتم شهرزاد!باهمه وجودم دوستت دارم

+خواهش میکنم انقدر تجاوز نکن به حریم این کلمه ی مظلوم بی پناه..تو عاشقی؟تو عاشقی واقعا؟عاشق چیزی رو با چیزی طاق نمیزنه,عاشق انقدر ترسو نمیشه که هنوز هایی به هویی نرسیده اینجوری آدمو تنها ول کنه..میدونی عاشق بزدل عشق رو هم ضایع میکنه..+این قسمت از شهرزاد چقدر دلنشین بود و حرف دل:)نه؟:)

پ.ن:با دوستم پیامک میزنیم شوخی میکنیم,بعضی وقتا انقدر بامزه میشن شات میگرم ازشون هی ۲/۳بار خواستم بزارم,ترسیدم پیداشن افرادی که جنبه ندارن و فکرای مزخرف کنن,دیگ بیخیالش شدم!

+از همون اوایل که وب زدم این عکسای دونفره رو دستم مونده:)