امروز رفتیم نخلستان..

کلی عکس گرفتم براتون..

1.چندتا نکته جالب بگم بهتون رطب مضافتی که تو عراق بهش میگن رطب علی اگر روبه قبله نکارنش سبزنمیشه!

2.اینکه رسمشونه سه چین برداشت میکنن خرمارو وباقیشو میزارن برای نیازمندا..

3.رطب یا خرما بم که میگن تماما ارگانیک!محال ممکن مواد شیمیایی یا سم بزنن بهش برای همین میگن ضدسرطانه..

4.خیلی کارش سخته بازم بهتون میگم صدرحمت به برداشت پسته ما یه بار میریم همشو میچینیم چرخ میکنیم شستشو و بعد پهنشون میکنیم اما خرمارو باید کم کم بتکونن بعد چندروز بعدبیان باز..راجع به زلزله بم حرف زدیم,واقعا فاجعه بوده فراتر از اخبار واونچه به ما گفتن..

میگفتن همه مردم مردن حتی حیوونا میگفت با این بیلای بزرگ جسد میوردن باهمون تشک پتو تیمم میدادن دفن میکردن..

روزای اول نمتونستن متتظر شن تا بفهمن کی مرده کی بی هوشه کی کما کی شوک بهش وارد کرده,خیلیا زنده دفن شدن,گورای دست جمعی

یه کوه بزرگ بهمون نشون دادن!این کوه انقدر وسیعه!این کوه اواره بعد زلزله بود..از تجمع اواره..یعنی انقدر خرابی..

استادیوم بزرگی دارن که بعد زلزله چندتا باشگاه بزرگ مثل ریال مادرید وبارسلونا فکر کنم احداثش کردن..

چندین مدرسه جالب و شیک هم چینی ها ساختن..


اما صحبت ازون فاجعه خیلی ناراحت کننده بود