این ارگ جدید که میگنا چیزی توش نبود:|فقط چندتا پارک وجمعی از چینی ها:دی

اخه دوتاکارخونه ماشین سازی اونجاست فک کنم,

بجای ارگ فقط یه دریاچه بزرگ و۲/۳تا پارک ویک پیست سوارکاری بود:|

البته ماشب رفتیم همینو دیدیم:|

بازم البته با دیدن خرماهای زردخوشکل دامن ازکف بداده کلهم اجمعین محیط فراموش کرده و به نخل چسبیدیم:دی

سفرخوبی بود دوست داشتم:دی


یکی اینجا داره صبحونه میخوره:|عسل گذاشت رو نیمروش:|بعد نیمرو عسلشو بین نون با یه تیکه پنیر:@_@|+عکس هم که معرف حضورتونه دیروز بود فک کنم گذاشتمش اینستا-_-

عیدتونم مبارک^_^