ببینید


میخواستم بعدا ازش رو نمایی کنم ولی...

همش حس میکنم الانه که برگرده مثل این فیلمای ترسناک..

بعدم بخورتم..

نخندید واقعااااا ترسیدم..

تا سکته نکردم از جلو چشمم برش دارم

نمیدونم چرا بعضی وقتا عین بچه ها میشم:|

بنظرم موهاش اندازه موهای خودمه..شاید یکم کوتاه ترباشه موهاش نهایتا..


+گذاشتمش تو کمد الان میتونم با کمی ارامش درس بخونم:|