از قبل محرم به یه عزیز قول دادم امسال محرم از مراسما و خیمه فیلم یا عکس بزارم براش:)

دیگه امشب یه فیلم۱۵ثانیه ای گرفتم بزارم ببینید همگی:)