به نقشه دلت نگاه کن ببین!

من دقیقا کجای دلت ساکنم..

هست ونیستم را بگو!

این تعلق خاطر نگرانم کرده!

بیشتر آدم ها خودشان را اهل شهر یا دهی می دانند که حتی یکبار هم آنجا نرفته اند..

بگو کجای دلت نشسته ام..

برای من بارها پیش آمده..

به کسی گفتم بچه ی تهرانم..

پرسیده است کجا,

وبعد خندیده..


+میخواستم روزنوشت بزارم زیاد جالب نبودن بنظرم...