1

مامانم میخواست مادرانه نصیحتم کنه!

_مامان نمازاتو اول وقت بخون

+باشه

_میگن نماز اول وقت بخونید تا به آبروی امام زمان که نمازشونو اول وقت میخونن نماز ماهم قبول شه!

+مامان اونوقت امام زمان دقیقا به اذان کجا نمازشو میخونه؟:دی

_کوفت:)))

+مامان گولت زدن!امام زمان که با اذان اینجا نمیخونه

_شما این دوره زمونه ای ها همتون همینطورید همه چیو به مسخره میگیرید:|

+:)))باش باش


2

یکی از کتابارو رفتم بخرم!خب استاد اسم انگلیسیشو گفته بود بهم!

+سلام اقا کتاب... میخواستم!

*بله؟؟؟؟ببخشید خیلی تند گفتید میشه یبار دیگه آروم تر بگید!

دوباره اومدم بگم که گفت ازون آقا بپرس

+سلام آقا کتاب... میخواستم!

خوب براندازم کرد!

_نداریم!

میدونستم دارن:|فهمیدم نفهمیده!فارسیشو گفتم!

_آهان اینو داریم:|

*این خانم تند گفت من متوجه نشدم

_ارومم میگفت متوجه نمیشدی:)))

*:))این دوست ما بیشعوره خانم ببخشید

:|


3

فقط سمیرا میتونه روپوش سفیدشو بندازه تو لکه پاک کن!

بعدکه خوب برق افتاد!

شامپو گردوپرژک بزنه روش(سیاهه)

وروپوش سفیدش بشه خاکستری!

:|

اییییی خدااا:|

الان چیکارش کنم؟-___-