عاغاااااااا

وجدانن!صبحا مسواک بزنید از خونه بیاید بیرون!

لطفا!!خواهش:/

بعد راه به راه توی تاکسی به این کوچیکی خمیازه نکشید وقتی مسواک.نزدید!

اوقات ادم اول صبح تلخ نکنید:/مرسی اه
+کلاسم قانونا شروع شده من هنوز تو راهم-_-