دست لیلی ابتدا به کاسه من خورد...

محکم گرفته بودم,

که نیفتاد..

نشکست..

هرچند بی فایده اما..

از آن روز به بعد,

شل گرفتم همه چیز را...

عشق را..

زندگی را..

خودم را حتی..


#رسول ادهمی+عنوان از دکلمه علیرضا آذر..