ازون وقتا که از خدا یه لبخند مهربون و دلسوزانه میبینی..

وقتایی که ذهنت خستست..

دلت شکسته..

وفقط فقط دلت خدا بخواهد..+شاید خنده دار باشه براتون..

ولی گاهی خدارو انگار ببینم..درعین حالی که نمیبینمش..

حسش میکنم دقیقا شبیه همین لبخندی که شده عادتم..

:)