1

انقدر بدم میاد سرکلاس ردیف پشت سرم پچ پچ میکنن!

یا این فوکول کاکولیا سر بحثای مزخرف میپرن به استاد!

مگه مزخرف میگن!مگه انقدر چرندیات میگن:/

بی شخصیتا همشون مزاحم خواب منن!:/


2

وقتی فیلم مختار دیدم فهمیدم نفت خاورمیانه و کشورای عرب از کجا میاد!

اینا همین۷هزار نیروی مختار بودن که کشتنشون!:/


ایطوری:/