بعضی دخترا انقدر خاله زنکن که حالت بهم میخوره..

ولعنت میفرستی به خودت که چرا بهش گفتی احوالت!!

اگر فکر میکنید دختری شبیه مادرش نیست وپیش خودتون.گفتید نه بابا این خوبه و اخلاقای گند مامانشو نداره اشتباه میکنید!

این دختر همون مادر و بلاخره یه جا نشون میده لنگه ی مادرشه..


طرف عادت کرده خودش گندبزنه ازهمه بدتره اونوقت  برا بقیه استاد اخلاق شه..تحفه


ایش:))

آخیش خالی شدم...یه بزم بگم تو دلم نمونه!:دی

بز!

:))