ما بدون آب هم بار ها غرق شدیم..

در روز ها،

در دقیقه ها،

در رویاها،

در شعر ها،

در پیاده رو ها،

می دانی؟!

مشکل از دریاها شروع شد..

وبه خشکی ها نشت کرد..


#بابک_زمانی