کاش بعضی ها غریبه میماندند..

آشنا که میشوند..

چقدر غریبت میکنند..


فکر کنم از سیمین بهبهانی


+بعد چندساعت فکر کردن و درموندگی آخرش با عبارت "من هنوز برام زوده دلیل نداره فکرمو درگیر این موضوع کنم الان تواین سن"خودمو از جواب دادن راحت کردم-__-چقدر سخته بخوای همه جوانب بسنجی برای هرچیزی حالا خصوصا اگرمساله مهمیه!

+حوصلم بدجور سر رفته.ذهنم خسته است کلی درس هم دارم..فک کنم فردا ماسک بزنم برم اره اینجوری راحت دیکه امشب درس نمیخونم^_^

+دیگه خیلی حرف داشتما یادم نمیاد!