دخترخاله هام از صبح اومدن اینجا..

بعد از دیدن کلی فیلم شب شیش من و تولدمو وخندیدن به بچگی هامون و یاداوری و مرور خاطرات و گذشته..

آلبوم اوردبم وسط..

یه چیز جالبی گفتن موقع دیدن عکسای بچگیام..

میگفتن نگاه کن تو همه عکسا داره میخنده تو تک تکشون..اونم نه خنده معمولیا از ته دل داره میخنده!

خودمم خوب نگاه کردم انگار تازه یکی اینو گفته بود..

از همشون معلوم بود ایه خنده عادی برا عکس نیست..یه خنده عمق وجودی دلچسبه..

که حتی با نگاه کردن بهش روحت شاد میشه:)

جلو تر اومدیم..عکسای از پارسال تا الان..

اون لبخند بود..هنوزم هست..منتهی اون نشاط توی اون چشما..

توی این چشما نبود..اون از ته دل شاد بودنای باحال:)

امروز برای اولین بار حس کردم تو چشما خیلی چیزا معلومه..

فقط باید بلد باشی چشمارو..

ماخیلی وقتا حتی خودمونم بلد نیستیم!