میدونید چیه؟

خیلی دلم میخواد یه پست درست و درمون بزنم ولی پست درست و درمونم نمیاد:دیساعت دو۵/۵ریشتر لرزیدیم..وبازهم من از خواب باترس پریدم..

خدایا به بنده های ضعیف دم دار*ت به قول بعضیا رحم کن..


*منظور از دم دار روباه بازیه:دی ادمایی که میخوان زرنگی کنن.کلاه سرهم بزارن شیطونی میکنن و...:دی
الحاقیه:دوستم امروز اومده میگه این داره تورو میگه...

گوشیشو داد نوشته بود:من اونیم.که صبحونه خودمو میخورم صبحونه دوستامم میخورم ناهار میخورم ناهار دوستامم میخورم

شام میخورم شام دشمنانم میخورم:|

چون در حد ثانبه بیکاری من هوس یه خوراکی دارم و میگم بریم تعاونی!:|

اصنم چاق نیستما!۵۰کیلوام:دی حتی لاغرم بنظر میام درمقابل خیلیا!