1

دعای خوبی نیست..شایدم کار درستی نیست..

ولی خدا از سر اونایی که باجون ادما بازی میکنن نگذره..

از سر بعضی ازین دکترا!!

با این حال وضع همین مونده بود با تجویز داروی اشتباهی یه ابله مسموم شم!

توقهی نمیشه داشت دکتری که دیرمیاد برای فقط رد کردن مریضا پنج دقیقه هم وقت نمیزاره و اونوقت دارویی مینویسه که ربطی به بیماریش نداره!2

هنوز که هنوزه با دیدن سریال جومونگ یاداون نابغه هایی میوفتم که عاشق سوسانو شدن.ومیخواستن باهاش ازدواج کنن..

واونایی که اصرار داشتن اسم بچشونو بزارن سوسانو..

واقعا فازشون چی بود؟تا این حد ...؟؟!


3

امروز از صبح باوجود این مسمویت همش سرپا بودم و درحال تحرک..

وهی از شدت سردردو سرگیجه سرمو فشارمیدادم 

بماند که اسید معدم اومد تو دهنم ..وتمام مدت دهنم مزه تلخ زهرمار میداد

خستم(جسمی)

واقعا دیگه نمیکشم(جسمی)

خوابم میاد ولی انقدر خسته و سردردم که خوابم نمیبره فعلا


ازلحاظ روحی خوبما جسمم داغونه:دی