دیروز به بابا میگم من پول ندارم کرایه تاکسی بدم..

بابا:من فک کنم ندارم از مامان بگیر

مامان:منم ندارم از محمد بگیر

محمد:منم ندارم

:|

بابا:تو جیب شلوارم نگاه کن فک کنم4تومن باشه

رفتم نگاه کردم فقط2تومن بود

من:یعنی ادم جیب شماهارو میبینه دلش میخواد دستی بره پول بگیره بزاره جیبتون بگه بیا داداش غصه نخور:|

الان تو ماشینیم..یه دوره گرد اومد4تا ادم کلی گشتیم تا من یه500تومن پیدا کردم:|

اصن یه وعضی:|