انقدر گفتم من سال تا سال سرما نمیخورم..و اصلا هم واکسن آنفولانزا نزدم..

که امسال چندبار مریض شدم!

با احساس ضعف شدید..

البته یه بخشیش بابت همین موهای بلندن که به 7/8ساعت خشک نمیشن..فرضا ظهر برم حموم..شب که میخوام بخوابم موهام همچنان نم داره..

زیر چشمام گود افتاده...

بیریخت شدم اصن..

به شدت چندروزه حتی قبل سرماخوردگی بیحال و بیحوصلم خیلیییی!بی اعصابم هستم هان..

باید دانشگاه زودتر شروع شه میترسم بزنم یکیو له کنم همین روزا..

خلاصه خودچشم زنی که میگنا!منم!

اه:|