دیشب:صبح پاشم قبل دانشگاهم ورزش کنم

6:15حالا هفت و نیمم پاشم به همه کارام میرسم

7:30باید برنامه کلاسیمم بگیرم

8:اه کی اصلا هفته اول میره دانشگاه؟؟

8:06گوشی به دست در رخت خواب

:|