گاهی با دویدن برای رسیدن به کسی،

نفسی برای ماندن در کنار او نخواهی داشت،

پس با کسی بمان که نصف راه را به سمتت دویده باشد!+توکار عکسای عاشقانه و...نیستم اما این عکس یه حس خاصی بهم میده:)