یه حرفایی برای ادم خیلی گرون تموم میشه...خیلی..خیلی!!!!


+لعنت به وقتی که داری از بغض خفه میشی و دورت شلوغه