1

مامان میگه دوباره زنگ زدن

میگم کی؟میگه آقای ر

+بابا چی گفت؟

_گفت نه دیگه،دلم سوخت

+دل سوزوندن داره؟

_نمیدونم دلم برا خواستگارایی که جواب منفی میگیرن میسوزه

 داداش اومد گفت:چی شده زود بگو

+همون خواستگاره

داداش:گفتین نه؟

_آره

*چرا خب؟هایلوکس داشتن مرد به این خوبی:|

_پسرم اون پول صدتا هایلوکس داشت تو جیبش

*خب چرا گفتی نه؟ازین بهتر برات پیدا میشد اصلا؟:|دختر نداشتن برا من؟

_نه:|

داداش درحال رفتن رو به من:یعنی خاااک:|


کی بود میگفت داداشا دلشون نمیخواد خواهرشون عروس شه؟:|2

دوتا پسره نشسته بودن تاکسی کنارم

+چه خبر ازون؟

_تموم شد تازه عقدم بسته

،+اون یکی چی؟

_اونم همینطور 

+اون یکی فامیلش چی بود؟؟

_خبر ندارم ازش

اخرای مسیر

+اون یکی چی؟همون قهر قهرو؟

_اونم تموم شد

+اونم تموم یعنی الان سینگلی به امیدخدا؟:|

جالب اینه اون اون میکرد اونم میفهمید:|3

من:ازون درس خوناست ولی

_فامیلش چی بود؟

+مرطوب

_چی؟؟؟؟😲

+مطبوع،نه طبیعت اه وایسا،اهان طراوت:||پ.ن:این روزارو ببخشید اینکه نمیخونمتون یا کامنتای  بی حس و حال می زارم.واقعا ازین بیشتر نمیتونم این روزا،این پستم نوشته بودم اما حس انتشارش نبود،دیگه الان فرستادمش:)