1
دیروز رفته بودم آرایشگاه سرگیجه داشتم و معدم به شدت میسوخت
یکی از بچه ها پرسید روزه ای؟
گفتم اره دیگه از نیمه ماه به بعد ادم مثل ماشین به روغن سوزی میوفته:|
_واقعا ..حالا عید چندشنبه است؟
+فردا عید فطره،فردا.دیگه تموم من نمیتونم،عیدتونم پیشاپیش مبارک:|

2
بابا یه عبا داره براخودش گاهی میخواد خلوت کنه و نماز بخونه میپوشه(میپوشنش دیگه؟:|)
بابا به مامان: عبای منو بیار
مامان به بابا:تصور کن بریم مشهد برای این اقای ر عبا بخریم
داداش:اصلا اینارو از کجا میخرن؟
من:لوازم آخوند فروشی
داداش:نه لوازم یدکی آخوندها:))
دوستان طلبه بیان برای ما عزیزین جسارت نشه:دی


3
27ام دوتا امتحان به شدت سخت و سنگین دارم.در حدی که تا شنبه که امتحان اولم بود وحشتناک استرس اینارو داشتم
حالا از فردای شنبه درس خوندن تعطیل:|
از صبحم داشتم عین چی تو خونه کار میکردم و تمیزکاری،دراین حد:|