فردا امتحان تئوری مربی گری دارم،آناتومی و فیزیولوژی:|نخوندم هنوز نرسیدم

با اینحال صبح باشگاه رفتم و بعد رفتم آرایشگاه..

یکی از بچه های شنیون به عنوان مشتری اومده بود موهاشو مش و رنگ کنن(آقایون شاید نفهمن)

مش کلاهی من رسیدم مربی موهارو آماده کرده بود گفت تو دقتت خوبه بیا کاراشو بکن!

مواد گذاشتم سه بار شارژ شستم سشوار معمولی و رنگ ساژ کاملو باز یه سشوار ساده،انصافا هم موهاش عالی شدن👌از 9:30تا12.35هم درگیر بودم،چند گرفت مربیم؟300تومن:|پول مواد نهایتا70میشد اصلا جهنم ضرر100😁😂

باقیش200تومن مزد دستای من بود که رفت حساب مربیم😒

خدایا من پول میخوام-_-خیلی میخوام

کار ترجمم ضعیفه هنوز خوب ترجمه نمیکنم و این ماهی و ائلین ماه رو نهایت50/60تومن درمیارم🙄😔

من پول میخوام:|:(

ولی پول در اوردن خودش یا پول میخواد یا پارتی🙄که من ندارم😒