1

خانمای کنجکاو عرض کنم خدمتتون که یه بحث خوبی با اقایون داشتیم.😁.بعضی کامنتا واقعا خوب بودن و ارزش فکر کردن دارن و سر فرصت می زارم..اما اینو خداوکیلی بگم!اگه تریپ احساسی بیاید و بگید نه اینجوری نیست اعصابم خط خطی میشه:|یه زمانی یه خانمی سر بحث میگفت نه مردا اینجوری فکر نمیکنن:|اصرار داشت حرفی که خود اقایون میگن و رد کنه که همچین چیزی نیست:|عجبا:|

البته اینم بگم..دوتا سوال هم بود که تقریبا همه آقایون پیچوندن خیلی شیک!یا گفتن ما نمیدونیم😁😁

ولی واقعا واقعا ازین سطح از منطق و درکی که داشتن ممنونم و اگر جایی محتاطانه برخورد کردن بابت لطفی بود که به ساحت مقدس بهارنارنج داشتند:دی

آقایون ممنون:)


2

اقا اومدیم عقد پسر خاله قبلش البته آرایشگاه رفتیم و تمام مسیر حدودا80کیلومتری رو اینجوری استتار بودم

اینجوری:|اینجوری

و باوجود اون همه تغییر و آرایش به مامانم میگفتن دخترت کلاس چندمه😭

انقدر این پسر خالم برام عزیزه نمیدونید:)و زنش هم مثل خودش تو دل برو و دوست داشتنی..خوشبخت شن


3

یه چیز دیگم میخواستم بگمایادم رفت:|

اینو بگم.امشب فیلم بردار من بودم پسرخاله هی میگفت شرمندم خیلی ممنون شام خوردی(نخوردم عاقد موقع شام اومد)سرپا واینستا خسته میشی،زنشم بایه حرص ساختگی اغشته به خنده میگفت چه نگران همم هستا،به فکره😁