یک روز کفش هایت را دزدیدم
گذاشتم جلوی همین در
اندوه خیال پوچم به کنار
این که می دیدم حبیب خدایی
قشنگ بود!


+مجنون تمام قصه ها نامردند!

+این مدل پستامو دوست دارم..

+راستی اون وب انگلیسیمم بروز کردم قول میدم فعال باشم اونجا قول