و چقدر سخت است

شب هایی که باید قبل از خواب

اول بغضت را بخوابانی بعد خودت را


#حمیدرضا عبداللهی با کمی تغییربشنوید!


دریافت