1

امروز ماشین نداشتیم یکی از خانما با ما هم مسیر بود،از دوستان مادر و همکارای سابق باباا

تو راه توی ماشین آژانس یه بحثی درگرفت مبنی بر اینکه کی حساب کنه،

ازون خانمه اصراراز مامان انکار که نه زشته،ناراحت میشم

عاغا اخر کاری انقدر بحث بالا بود مامان خانمه رو جلو خونش هول میداد،😂😂همین مونده بود با لگد پرتش کنه بیرون😂😂 آخرش لحظه اخر که خانم خارج شد مامان گفت خانم فلانی ما شمارو دوست داریم!منو میگیم ضعف کرده بودم اونجا😂😂


2

هلاک اعتماد به نفس اون دختراییم که 

چاقن و ساپورت میپوشن دانشگاه

سایه چشم میزنن،سایه چشما:|خطم نه سایه:|

اون پسرای خوبی که تور میکنن عجیب تره😑😐

مغز تو سر اینا نیست؟


استادم امروز گفت جلسه قبل کمر درد نشدی؟(خیلی حرکات فیله کمر و دراز نشستی برا شکم بود)

باخنده گفتم نه:|

فقط در وصف آسفالت شدن امروزم تو باشگاه بگم که اومدم

برا ویرایش مقالع میخ سیستم قوز کرده بودم:|

الان دراز کشیدم اومدم پاشم دیدم اوه از پهلو راست نمیشه..چرخیدن دیدم اوه چپ بدتره:|

پاشدم دیدم واای باید از درد مثه پیرا کمر خم زانو خم راه برم:|