زنگ زده میگه سمیرا دیر بیای ابروتو میبرم!😒😒

حالا خودش23 دقیقه تاخیر داره!

حالا کل صحن بگرد تا پیدام کنی


هیچوقت بهارنارنج را تهدید نکنید😉😉

همش منتظرم یکی بزنه پس کلم:|