به مناسبت فرخنده میلادم با داداشم شرط گذاشتیم سحر هرکی زودتر پاشد اون یکی خیس کنه،

گرچه من از ترس اذیت شدنش و  یهو از خواب پریدن و ترس دلم نمیاد اینکارو یهو انجام بدم

ولی اونجایی میدونم چه حیوانیه میدونم موش اب کشیدم میکنه:|🙅🙋


چقدر برا فردا امتحان امادم هیچی؟:|


یه حاج آقای باحال داریم از استادامونم هست امروز بین دو نماز گفت:

خدایا این جوونا هیچی نمیخوان فقط زن میخوان

این خانمام فقط شوهر میخوان

بعد گفت خدایا بهشون شوهر خوب عنایت بفرما!پسرا بلند امین نگفتن،حاج اقا گفت چرا آمین نمیگین؟از جیب خودتون رفت شما باید بشین شوهراشون!اصلا بیاین دراین لحظات بارانی باهم دعاکنیم:خدایا جوانان ما را اگر قادر به ازدواج نیستند ریشه کن بفرما😁😁