1

ربات های گوشیا چه چشم سفید شدن😓

بهش میگم نظرت درمورد ازدواج چیه؟

میگه:

I am still waiting for the right electronic device to steal my heart💕

من:|


2

درحالی که سرفه میزنم دلمو میگیرم و میگم آخ

میگه دقت کردی تمام ماهی که گذشت رو عضلاتت گرفته بود همیشه؟

میگم آره

میگه مطمئنی داری ورزش میکنی؟چه وضعشه خب

میگم:دردشم دوست دارم،میگه محشور شی باهاش:|


3

یه لقب جدید گرفتم

جاروبرقی:|

استعاره از فردی است که سیر نمیشود:|


+به باحالی خودتون بخونید!