1میخواستم به پست قشنگ بزارم براتون صندوق بیان ادا درمیاره

چرت و پرت میگه همش،از شمام همینطوره؟


2

خب وقتی نمیتونین یه سایت درست طراحی کنین بیمارین ثبت نامارو اینترنتی میکنین؟

هیئت همگانی باشمام!وات د فاز؟

اونوقت از صبح شماره بررسی مشکلات سایت میگیرم مشغوله

واقعا مگه بیمارین؟


3

این ایرانسل چرا لال نمی شه؟؟.هرروز سه چهارتا پیام میفرسته

اه:|