اومده بودم پست بزنم از امروزو یکی از عکسایی که امروز گرفتم بزارم وبگم به آرزوم رسیدم(بارون):دی

ولی دیدم آقاگل پست گذاشتن و دیگه الوعده وفا:دی

بنابر چالش فان کشون من دست به قلم شدم دیدم اا قلم ندارم:دی

گشتیم از برای قلم!خطی کشیدیم دیدیم اا مداد رنگی نداریم:دی

باز زیر مبل کمد و خرت و پرتارو گشتیم3رنگ مداد رنگی3 رنگ ماژیک فسفری و یک ماژیک وایت برد پیدا کردیم

 و این چنین رقم خورد:دی

دلم میخواست خیلی های دیگه رو هم بکشم نشد..خدارو چه دیدید شاید در آینده کشیدم:دی