1

خالم یه سوال پرسید خواهرت چطوره؟!

الان یه ساعته بحثه..

هرچی میگم مادربزرگ غلط کرد شکر خورد..

ول نمیکنه...

الان دقیقا رسیده به اصلاحات ارزی..

نشستم کتاب جلومه دونه دونه دارم موهامو میکنم..

مادربزرگ شکررررررخورد ول کن:/

این پیرزنا چرا انقد حرف میزنن:|||


2

امتحان قبلیم شنبه بود..

بعدی فرداست..

من تازه شروع کردم بخونم:|