جایی باید دست از گذشته بکشی

آمد

بود

خندید

رفت

را از حافظه ات پاک کنی

جایی باید به سرعت خودت را جمع و جور کنی

محکم بزنی توی گوش خودت

و بگی به داد خودت برس لعنتی

بلند شو

تو دو بار به دنیا نمی آیی


+چه پیشنهاد خوبی بود تخلیه افکار منفی جایی که کسی نخونه و خودم باشم و خودم..

یه تنهایی بکر..که تمام تلخیایی که گلومو فشار میده توش مینویسم..حتی روزی5بار..بدون ترس..بدون شنیدن حرفای منفی ازکسی..

خالی میشم و میتونم به قول نسرین بهجتی کمی خودم به داد خودم برسم:)