ازمن بخوانید..

هستم اگر خسته ام...


ولی وژدانن خسته ام...

:|

اصن..

اصن

تو روح قلمچی:/


دلم برا نوه داییم تنگ شده:((((

این بچه بیشترین کلمه ای که درطول روز استفاده میکنه اینه

کشافط(koshafat)

:/