امشب بله برون بهنام هفته دیگم عقدش..

خیلی برات خوشحالم خیلی:)

امیدوارم خوشبخت شی داداشی..

از خدا برات ارامش و عشق طلب میکنم:)


#ذوق زدگی درحد اشک ریختن:)

+هرکی ندونه من ازهمه زندگیت خبردارم چقدرسختی کشیدی:)به قول خودت که عشق اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و حالا حالا ها سختی پیش رو داری..اما باز..

مبارکت باشه:)


++داداش وخواهر خونی هم نبودیم اما تو همه ی این سالا ازهمه مشکلات هم باخبربودیم وپشت هم..گرچه ازین به بعد اونم درگیر وسرگرم زندگی خودش میشه ولی با این حال ازصمیم قلب براش خوشحالم:)