فردا ظهر برمیگردیم..

ومن بغض کردم و چشام پر اشک باز که دارم میرم..

این گنبد طلا این حال و هوای خوب معلوم نیست دیگه کی برگردم..اصلا برگشتی هست زنده میمونم که باز بیام؟؟

بیام و زل بزنم به ضریح به پنجره فولاد به گنبدطلا..

که فراموش کنم چقدر دلم ازین زندگی..

ازین آدمایی که زخم زبون شده عادتشون..

از این آرزوهای مرده پره...

هییی+نتم کند اپلود کنم:)دوست داشتید منو دریاب اثر سیدمجید بانی دانلودکنید:)