فعلا اینجا را بخوانید,درادامه عرض خواهم کرد:دیhttp://mahboobeh-k.blog.ir/post/253


+تو اتوبوسم داریم برمیگردیم...ومن باز اون حس غربتی که داشتم  برگشته..