1

خانومای میانسال که اضافه وزن دارن باشگاه زیادن خب اونا با وزنه سنگین کارنمیکنن برنامشون متفاوته,داشتم پرس پا میزدم اومده بایه حرصی میگه:خب تو۴۰کیلو وزنت هست که۴۰کیلو میزنی؟؟

+آره۴۰+۷کیلوام:|

_اونوقت خوبم میخوری بعد باشگاه دیگ اشتهات زیاد میشه نه؟

+نه!

_اه چه مسخره بازیا چه وضعشه!

ورفت:|

من:|


2

دارم تو ماشین صحبت میکنم که با دوستم برنامه ریختیم بریم جایی

داداشم با خنده به حرف من:وای وای مامان این اعجوبه است!حیف به خدا نگهش داریم برا خودمون:|

:|

انگار من دلقکشم:|


چند دقیقه بعد

_سمیرا استاد زبانمون گفت اکسنتمو دوست داره(همون لهجه)

+بخاطر فیلمایی که میبینی!صحبت کن ببینم

یکم صحبت کردم گفتم:آفرین آفرین هزار ماشاالله خیلی خوبه دوست دارم اکسنتتو!حالا خام(یه چیز دیگ گفتم:دی)شدی فیلماتو بدی منم ببینم؟

_نع,نمیدم^_^

+یعنی حالم بهم میخوره از صدات و اکسنتت باهم:|


3

+میخواستم براتون چندتا عکس بزارم بابام مودمشو قایم کرده از دیشب-_-

+بابا مودمتو بردارم؟

_نه

+اا بابا؟کارش دارم!

_قایمش کردم پیداش کردی برش دار!:|

+خب پاشو دو دقیقه

_شب بخیر:|


4

قرار شد صبحی بریم صبحونه بیرون

بابا:حلیم و آش یا کله پاچه؟

من:آش

بابام حلیم و آش یا کله پاچه؟

داداشم:آش

دو دقیقه بعد

_سمیراااااا؟

+بله؟

_آش یا کله پاچه؟

+آش:|

نیم ساعت بعد

بابام:حالا امروز کله پاچه بخوریم یه صبح دیگه آش!اشکال نداره؟

ما:نه:|

+این یه هفته ای که مسافرت بودم داداشم به مامانم گفته بود:مامان فکر نمیکردم سمیرا انقدر تو خونه نقش کلیدی داشته باشه و کمبودش انقدر حس شه^_~