چندشب پیش هییت شهرک اومد خیمه..

خیلی قشنگ بود کارشون خیلی,تموم که شد موقع پذیرایی متوجه همهمه بینشون شدیم..

اما خیلی نگاه و دقت نکردیم ببینیم چه خبر!

فقط وقتی رفتن دیدیم خیلی کثیف کاری کردن و بچه ها تاکی جمع کردن و جارو..

دیشب از حرف یکی از پسرا متوجه شدیم بخاطر شام اومده بودن و وقتی فهمیدن شام نمیدیم اینجوری چای و پذیرایی ریختن و لگد کردن رفتن!

آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه!:)

هییی

+خدایا نکنه این محرما بیان و برن و عمر ما تموم شه!بدون اینکه یه درس زندگی بگیریم..بدون اینکه یکم رشد کنیم..میگم

نظرتون چیه از بیان درخواست کنیم یجور سیستم نظرسنجی یا رای گیری بزارن تا به هر کدوم از امکانات جدید لایک یا دیسلایک بدیم؟؟

تا اون امکانات جدیدی که دوست نداریم برداشته شه؟:)

اگر اره شما هم اینو بخواید ازشون